Creato da lepracauno il 27/04/2008
Irish

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Agosto 2019 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 

Ultime visite al Blog

madevixviolette51TIMMONSMxxx_bluebaby_xxxboccarossa69ragazza_74bustofrescopinguina_feliceil_primo_solistasilvia.robin1
 

Ultimi commenti

eemmmm non ho capito....
Inviato da: fata_senza_nome
il 27/04/2008 alle 22:31
 
 

Chi puņ scrivere sul blog

Solo l'autore puņ pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

Post N° 1

Post n°1 pubblicato il 27 Aprile 2008 da lepracauno

Seo dhibh a cha/irde duan O/glaigh,
Cathre/imeach briomhar ceolmhar,
A/r dtinte cna/mh go buacach ta/id,
'S an spe/ir go min re/altogach
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo
'S go tiu/nmhar gle/ roimh thi/ocht do'n lo/
Fe/ chiu/nas chaomh na hoiche ar seol:
Seo libh canai/dh Amhra/n na bhFiann

Curfa:
Sinne Firnna Fa/il
A ta/ fe/ gheall ag E/irinn,
buion da/r slua
Thar toinn do ra/inig chugainn,
Fe/ mho/id bheith saor.
Sean ti/r a/r sinsir feasta
Ni/ fhagfar fe/'n tiora/n na/ fe'/n tra/il
Anocht a the/am sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun ba/is no/ saoil
Le guna screach fe/ la/mhach na bpile/ar
Seo libh canai/dh Amhra/n na bhFiann.
Cois ba/nta re/idhe, ar a/rdaibh sle/ibhe,
Ba bhuachach a/r sinsir romhainn,
Ag la/mhach go tre/an fe/'n sa/r-bhrat se/in
Ta/ thuas sa ghaoith go seolta
Ba dhu/chas riamh d'a/r gcine cha/idh
Gan iompa/il siar o/ imirt a/ir,
'S ag siu/l mar iad i gcoinne na/mhad
Seo libh, canai/dh Amhra/n na bhFiann

Curfa

A bhui/on na/ch fann d'fhuil Ghaeil is Gall,
Sin breacadh lae na saoirse,
Ta sce/imhle 's scanradh i gcroi/the namhad,
Roimh ranna laochra a/r dtire.
A/r dtinte is tre/ith gan spre/ach anois,
Sin luisne ghle/ san spe/ir anoir,
'S an bi/obha i raon na bpile/ar agaibh:
Seo libh, canai/dh Amhra/n na bh Fiann

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso