khám phụ khoa định kỳ

Là phụ nữ, bạn nên đi xét nghiệm phụ khoa định kỳ để giữ gìn toàn thân sinh sản. Tuy nhiên, thăm khám phụ khoa lại là một vấn đề nhạy cảm mà rộng rãi phụ nữ tỏ xuất tương đối ái ngại khi kể tới. Thế nhưng lúc nhận thức được tầm quan trọng
Read More